2016

  1. Pozvánka na školu tlaku Miesto konania Continental Zvolen 3. až 5. februára 2016
  2. Pozvánka na kurz Neistoty merania a kalibrácie Miesto konania Continental Zvolen 2. februára 2016
  3. Pozvánka na kurz Škola elektrických veličín. Miesto konania Continental Zvolen 8. až 10. 2. 2016

  4. Pozvánka na kurz Škola sily Miesto konania Continental Zvolen , 11.-12. februára 2016
  5. Pozvánka na kurz Škola RVV. Miesto konania Micro-Step Bratislava 22. marec 2016
  6. Pozvánka na 44. Zhromaždenie KZSR Miesto konania Magnólia Piešťany 13.- 14. 4 2016
  7. Pozvánka na 1st exec meat com EUROCAL. Miesto konania Belehrad 9.- 10. marec 2016
Kontakt

AMANS s.r.o. Borová 140, P.O. BOX 8,
919 61 Borová

Vzdelávacie stredisko AMANS
Šulekova 33, 81103 Bratislava
Telefón: +4212 5464 4692
konateľ: +421 903 466 250
amans@amans.sk education@amans.sk