V Menu vľavo sú uvedené a ďalej rozvedené základné aktivity a ponuka služieb našej spoločnosti. Okrem toho sa môžete obrátiť na nás ak potrbujete:

 • Pomoc pri budovaní Vášho integrovaného systému manažérstva
 • Príprava na akreditáciu podľa ISO 17025, ISO 17043 a ISO 17065
 • Príprava na certifikáciu podľa noriem ISO 9001 a 16949, ISO 14001, ISO 18001 a ISO 27001
 • Pomoc pri budovaní systému starostlivosti o jednotné a správne meranie
 • Pomoc pri výbere dodávateľa služby - vhodného meracieho, kalibračného či skúšobného laboratória
 • Pomoc pri výkone interpretácie výsledkov meraní, kalibrácie či skúšok 
 • Pomoc pri identifikácii rizík a ohrození 
 • Pomoc pri následnom definovaní možných príležitostí v činnosti firmy (jednotlivých procesov)
 • Pomoc pri výchove pracovníkov k výkonu merania a výkonu skúšok 
 • Pomoc pri budovaní nového laboratória, či pracovska expertného merania
 • Praktická aplikácia GDPR vo firme i v osobnom živote
 • Pomoc pri výbere ak chcete kúpiť najvhodnejšie meradlá pre Vaše laboratórium či prevádzku?
 • Chcete sa zbaviť Vašej nepotrebnej skúšobnej, kalibračnej, či meracej techniky?

Napíšte nám na naš e-mail: amans@amans.sk , alebo education@amans.sk , radi Vám pomôžeme.

 

 

Kontakt

AMANS s.r.o. Borová 140, P.O. BOX 8,
919 61 Borová

Vzdelávacie stredisko AMANS
Šulekova 33, 81103 Bratislava
Telefón: +4212 5464 4692
konateľ: +421 903 466 250
amans@amans.sk education@amans.sk