Školiaca a vzdelávacia činnosť v obastiach:

  1. Manažérstvo rizík a príležitostí
  2. Riadenie rizík a príležitostí v ISM a GDPR, a posudzovania vplyvov rizík (DPIA)
  3. Spôsobilosť k výkonu manažérstva a výkonu merania, skúšania a kalibrácie
  4. Spôsobilosť k výkonu manažérstva starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
  5. Interný audit odborných činností v ISM vrátane laboratórnych výkonov

Kontakt

AMANS s.r.o. Borová 140, P.O. BOX 8,
919 61 Borová

Vzdelávacie stredisko AMANS
Šulekova 33, 81103 Bratislava
Telefón: +4212 5464 4692
konateľ: +421 903 466 250
amans@amans.sk education@amans.sk