Poradenstvo

je našou hlavnou činnosťou. Súvisí s našou pomocou firmám pri budovaní firemného inegrovaného systému manažérstva v zmyýsle kriteriálnych i návodových noriem ISO, EN a STN (ČSN).

Kontakt

AMANS s.r.o. Borová 140, P.O. BOX 8,
919 61 Borová

Vzdelávacie stredisko AMANS
Šulekova 33, 81103 Bratislava
Telefón: +4212 5464 4692
konateľ: +421 903 466 250
amans@amans.sk education@amans.sk