Pozývame Vás na semináre, kurzy a školenia

v našom vzdelávacom stredisku na Šulekovej 33

 • Kurz Úvod do firemného manažérstva merania - chcete byť firemným metrológom? (20. február 2020, Bratislava Šulekova 33)
 • Kurz Určovanie neistôt merania pri kalibrácii (5. marec 2020 Bratislava, Šulekova 33)
 • Kurz Manažérstvo rizík vo firme a v laboratóriu (február 2020)
 • Kurz Systém manažérstva merania vo firme - 2. modul (február 2020)
 •  
 • Kurz Meranie relatívnej vlhkosti vzduchu (RVV) a kalibrácia meradiel RVV (marec 2020)
 • Kurz Meranie teploty a kalibrácia meradiel teploty (marec 2020)
 • Kurz Integrovaný systém manažérstva (ISM) laboratória (apríl  2020)
 • Seminár Outsourcing v laboratórnej praxi (máj 2020)
 • Kurz manažérstvo informačnej bezpečnosti v laboratóriu (máj 2020)
 • Kurz Interný audítor činnosti laboratória (jún 2020)
 • Kurz Systém manažérstva merania vo firme - 3. modul (jún 2020)

Pripravujeme a ponúkame semináre, kurzy a školenia   

 • Manažérstvo firemnej metrológie (firemný metrológ) manažérstvo zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania
 • Chcem vedieť merať (v jednotlivých odboroch merania)
 • Interný audítor laboratória a firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania (výkonu skúšok)
 • Manažérstvo informačnej bezpečnosti v laboratórnej praxi
 • Outsourcing v laboratórnej praxi
 • Aktuálne otázky v činnosti akreditovaných laboratórií
 • Kurzy na mieru podľa zadania jediného objednávateľa

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zo života Metrológov

www.eurocal.eu     

                                       

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR).

Konateľ spoločnosti AMANS podpísal listinu ako úradujúci predseda KZSR


Pravidelné stretnutia (starých) skúsených metrológov (oldboys)

vo "Vzdelávacom stredisku AMANS". bývalom KZSR, alebo "U sedliaka" alebo v "Slovak pube", alebo aj inde......

Zaujímavosti

29.09.2015 13:09
1001 gramov (1001 gramm), je nórsky film z roku 2014. Snáď sa ani nedá natočiť pre laikov pozerateľný film, kde bude ešte viac metrológie ako v tomto filme. Film je síce o citovom živote mladej ženy, ale od prvej do poslednej klapky sa točí okolo metrológie. Zábery zo špičkových laboratórií, či...

Kontakt

AMANS s.r.o. Borová 140, P.O. BOX 8,
919 61 Borová

Vzdelávacie stredisko AMANS
Šulekova 33, 81103 Bratislava
Telefón: +4212 5464 4692
konateľ: +421 903 466 250
amans@amans.sk education@amans.sk